Vedtatt områdereguleringsplan for Myra/TEBO-krysset

Kart som viser planområde MyraTEBO

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres med dette vedtak om områdereguleringsplan for Myra/TEBO-krysset.

Kommunestyret har i møte 27.10.2016 vedtatt områdereguleringsplan for Myra/TEBO-krysset.

Vedtaket kan påklages. Klagefrist er satt til 12.12.2016.

Klage sendes til skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg, eller på e-post til post@spydeberg.kommune.no.

Her finner du saksframstillingen for Områdereguleringsplan Myra/TEBO og følgende vedlegg:
1. Forslag til reguleringsplankart
2. Forslag til bestemmelser
3. Forslag til planbeskrivelse (revidert 26.5.2015)
4. Tillegg til planbeskrivelsen
5. Høringsuttalelser samlet
6. Oppsummering av høringsuttalelsene
7. Saksframlegg 2. gangs behandling
8. Søknad om fravik Spydeberg kommune
9. Søknad om fravik Statens vegvesen
10. Protokoll Fylkestingets behandling av fraviket
11. Brev fra SSV innsigelse imøtekommet
 

Tips en venn Skriv ut