Vedtatt detaljreguleringsplan for Myrer skog syd

Kart over planområdet Myrer skog syd

Iht. plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres med dette vedtak av detaljreguleringsplan for Myrer skog syd.

Kommunestyret har i møte 22.06.2017 vedtatt detaljreguleringsplan for Myrer skog syd. Saksframlegg og vedtak finner du her.

Vedtaket kan påklages. Klagefrist er satt til 11.08.2017.

Klage sendes skriftlig til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg, eller på e-post til post@spydeberg.kommune.no.

Vedlegg 1 - Reguleringsplankart
Vedlegg 2 - Planbestemmelser
Vedlegg 3 - Planbeskrivelse
Vedlegg 4 - ROS-analyse
Vedlegg 5 - Uttalelse fra Fylkesmannen i Østfold
Vedlegg 6 - Uttalelse fra Statens vegvesen
Vedlegg 7 - Uttalelse fra Østfold fylkeskommune
Vedlegg 8 - Oppsummering og kommentarer til uttalelser

Tips en venn Skriv ut