Varsel om oppstart av planarbeid for fv 128 gjennom Spydeberg sentrum

Staten vegvesen varsler oppstart av planarbeid for midlertidig anleggsområde for oppgradering av langs fylkesvei 128 gjennom Spydeberg sentrum.

 

Formålet med planarbeidet:

Når Statens vegvesen skal oppgradere fv. 128 gjennom Spydeberg sentrum, er det behov for midlertidige anleggsområder for å kunne bygge og legge om trafikken mens byggingen pågår. Statens vegvesen ønsker å sikre tilgang til disse arealene gjennom en reguleringsplan. Selve tiltaket skal stort sett etableres innenfor arealer som i dag er disponert til vegformål. I tillegg er det behov for mindre endringer av vedtatt områdeplan for Myra-TEBO. Dette gjelder til Esso (åpning av stengt avkjørsel), og ved planlagt bussholdeplass ved Osloveien 12 (justere formålsgrense for holdeplass).

 

Her finner du varselbrev og forslag til planområde, samt tegninger for det planlagte tiltaket:
Varsel om oppstart av planarbeid
Forslag til planområde
Plan og profiltegninger 1 og 2

 

Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 13. april 2018. Innspill merkes med saksnummer 17/156736, att: Lisa Steinnes Rø, og sendes firmapost-ost@vegvesen.no . Spørsmål kan rettes til planleggingsleder Lisa Steinnes Rø på lisa.ro@vegvesen.no .