Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Vann og avløp/Vannmåler

Vannmåler

Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Alle bygg med kommunalt vann og/eller kommunalt avløp må installerer vannmåler.

Vann inn = Vann ut

Montering og eller utskifting av vannmåler skal utføres av godkjent rørlegger og betales av abonnenten selv.

Vannmåleren leses av en gang i året – 31 desember. Dette får huseier varsel om. Du registrere da målerstand på våre nettsider - fra mobiltelefon eller med avlesningskort.

Les mer om installasjon og bruk av vannmåler under pkt. 10 i
Forskrifter for vann- og kloakkavigfter i Spydeberg Kommune, vedtatt av kommunestyret i Spydeberg 16.12.1993

Skjema for montering av vannmåler finner du her PDF document ODT document