Vanlige spørsmål vedrørende kommunale avgifter

Penger, Fotograf: Illustrasjon

Hvorfor får jeg regning når feieren ikke har vært her?

Svar: På regningen for 2. termin er det en post for feiing og en post for tilsyn. Feiing utføres hvert annet år, men gebyret deles i to og sendes ut hvert år. Tilsvarende deles gebyret for tilsyn i fire, da tilsyn utføres hvert fjerde år. En slik løsning på innbetaling gjør faktureringsarbeidet enklere, noe som sparer penger.

Hvorfor får jeg høyere regninger enn naboen?

Svar: Når innbetaling av kommunale avgifter for vann- og avløp beregnes, legges fjorårets forbruk av vann til grunn. Dersom du ved årets slutt har brukt mindre enn det du har betalt inn, trekkes dette fra på neste regning. Så selv om dere i løpet av året har brukt like mye vann, kan dere få ulik regning fordi du og naboen har innbetalt ulike forskuddsbeløp på grunn av ulikt forbruk året før.

Hva er laveste sats for forbruk?

Svar: Det er ingen minimumssats. Man betaler kun for faktisk forbruk.

Tips en venn Skriv ut