Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Valg 2017/Valgstyret

Valgstyret for Stortingsvalget 2017

Valgstyret ble valgt i kommunestyremøte 10. november 2016, sak 69/2016.

Valgstyrets medlemmer består av formannskapets representanter med ordfører Petter Schou som leder og varaordfører Knut Espeland som nestleder av valgstyret. Valgstyrets medlemmer består av formannskapets varamedlemmer.

Valgstyret ble i sak 69/2016 delegert myndighet i henhold til valglovens § 4.2 til å oppnevne stemmestyre, samt stemmestyrets leder og nestleder. Videre ble valgstyrets leder, Petter Schou, gitt fullmakt i henhold til kommunelovens § 10 nr. 4 til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Valgstyrets oppgaver er å:

  • fastsette lokale frister
  • oppnevne stemmemottakere og stemmestyrer
  • fastsette stemmesteder og åpningstider
  • organiserere forhåndsstemmegivning i kommunen
  • organisere valget på valgdagen og foreløpig opptelling av stemmene
  • føre protokoll
  • behandle søknad om innføring i manntall

En del av disse oppgavene delegeres til administrasjonen.

Tips en venn Skriv ut