Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Valg 2017

Informasjon om forhåndsstemming og valgdag 11.september

Valglokalet for valgdagen er Idrettshallen i Fjellheim kulturhus. Lokalet er åpent mellom kl. 09:00 og 21:00.

Du må stemme i egen kommune på valgdagen. Husk valgkort og legitimasjon!

Husk legitimasjon når du stemmer!

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet til legitimasjon er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Alle velgere får tilsendt valgkort

På forsiden av valgkortet finner du informasjon om hvilket valglokale du er registrert ved og lokalets åpningstid på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid og vi oppfordrer deg til å ta det med deg. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Hvem kan stemme?

• Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

 

Når og hvor kan du stemme?

På valgdagen må du stemme i kommunen du er registrert bosatt i per 30. juni 2017. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. 

Forhåndsstemme kan du gjøre fra 10. august til og med 8. september i hvilken som helst kommune. For de som er bortreist eller av andre grunner ikke har anledning til å avgi stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, er det mulig å avgi tidligstemme ved servicetorget i perioden 1. juli til 7. august. Tidligstemming avtales på forhånd.  

Stemmer du utenfor egen kommune, skal du få en valgfunksjonær til å stemple stemmesedlene før du legger dem ned i en stemmeseddelkonvolutt. Denne konvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Er du syk eller ufør, kan du søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme. Ta kontakt med Servicetorget på telefon 69 68 20 00 innen 1. september.

Tips en venn Skriv ut