Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Utvalg for næring, helse, omsorg og kultur

Utvalg for næring, helse, omsorg og kultur

Innkallinger og protokoller publiseres for publikum på Spydeberg Innsyn

Utvalget for næring, helse, oppvekst og kultur (UNHOK) består av 7 medlemmer med varamedlemmer, som velges etter bestemmelsene i KL § 10. Medlemmene og varamedlemmene velges fortrinnsvis blant medlemmene til kommunestyret. Det bestrebes at minimum tre av UNHOKs medlemmer, heriblant leder, velges blant kommunestyrets representanter.

UNHOKs arbeidsområder:

Politiske oppgaver og beslutninger knyttet til de områder som hører inn under virksomhetene Grinitun pleie-og omsorg, skole, barnehage, familierelaterte tjenester samt den del av stab, servicetorg og kultur som dreier seg om folkehelse og kulturelle spørsmål. Videre vil utvalget behandle saker og spørsmål relatert til de administrative og politiske oppgaver som knytter seg til ivaretakelse og utvikling av kommunens næringsliv.

 

Medlemmer:      
Rowena von Ohle, leder FrP 95195341 Epost
Harald M. Gullåsen, nestleder H 93499500 Epost
Gro Pettersen Ap 948 43 365 Epost
Frode Melum H 900 54 992 Epost
Sidmund Lereim Sp 90733833 Epost
Karine Veim Baraa Sv 93864644 Epost
Monika Lindås Krf 47750262 Epost
       
Varamedlemmer:      
       
Høyre:      
Lisbeth Skjeldrum      
Gunnar Harstad      
Christine Birkelund      
       
Ap/Sp/MDG/SV:      
Kari Ørnø      
Monica Marcella Kjærstad      
Silje Fjeldbraaten      
Bjørg Sabrin TImraz      
Henning Andenæs      
Torunn Igsi      
       
KrF:      
Maria Fongen      
Asbjørn Kobbevik      
       
FrP:      
Gunnar Espelid      
Jens Tore Fremmegård