Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Utvalg for miljø og teknikk

Utvalg for miljø og teknikk

Innkallinger og protokoller publiseres for publikum på Spydeberg Innsyn

 

Utvalget for Miljø og teknikk (UMT) består av 7 medlemmer med varamedlemmer, som velges etter bestemmelsene i KL § 10. Medlemmene og varamedlemmene velges fortrinnsvis blant medlemmene til kommunestyret. Dessuten skal utvalget tiltres av en tjenestemann som har særlig ansvar for å ivareta barns interesser når utvalget opptrer som utvalg for plansaker, jamfør plan- og bygningsloven § 3-3 tredje ledd.

Utvalgets oppgaver:

Politiske oppgaver og beslutninger knyttet til de områder som hører inn under virksomhetene Eiendom og teknisk drift, samt teknisk forvaltning. Herunder ligger myndighet i forhold til deler av plan- og bygningsloven, og sikring av at folkehelse inngår i alt kommunalt planarbeid og utvikling. Utvalget vil videre behandle høringsuttalelser, kommunale målsetninger for hjorteviltforvaltningen, årlige minstearealer for fellingstillatelse av elg, rådyr og bever og andre aktuelle saker innen viltforvaltning. Utvalget har de oppgaver som er lagt til kommunen i Viltloven, Hundeloven og Lov om avgrensning i retten til å slippe hingster, okser, værer og geitebukker på beite. Utvalget treffer viltrelaterte vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller er gitt i medhold av lov.

 

Medlemmer:

Trond Bøle, leder Sp 97770077 Epost
Arve Bekkevard, nestleder H 90960389 Epost
Yngve Brænd H 995 46 404 Epost
Birgitta Grimeland FrP 97582363 Epost
Kari Mette Mølmshaug Ap 48196520 Epost
Espen C. Ness Endal SV 93874860 Epost
Trond Solberg KrF 91316198 Epost
       
Varamedlemmer:      
       
H/Frp:      
Jens Tore Fremmegård FrP    
Arne Bjerke H    
Monika Svarstad H    
Gunnar Espelid FrP    
Nina Haaland H    
Lisbeth Skjeldrum H    
       
Ap/Sp/MDG/SV:      
Signe Tunby Sp    
Åse Kristine Heien Sv    
Arve Martinsen Ap    
Kristin Joakimsen MDG    
Sondre Bergersen Sp    
Per Jarle Hestnes Sv    
       
KrF:      
Trond Rogstad KrF    
Johan Bjerke KrF