Utleggingsmanntall for Stortingvalget og Sametingsvalget 2017 er nå tilgjengelig på Servicetorget

Utleggingsmanntallet for Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 er nå tilgjengelig for offentlig gjennomsyn på Servicetorget i Servicetorgets åpningstider kl. 10:00-15:00.

Tips en venn Skriv ut