Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Bibliotek/Om biblioteket/Utlåns- og ordensreglement/Utlånsreglement

Utlånsreglement

Utlån

 • Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort.

 • Meld fra om endringer i kontaktopplysninger så snart som mulig.

 • Lånetiden kan som regel forlenges dersom ingen andre har reservert materialet. Hvis du ikke ønsker å gjøre dette selv, ta kontakt til biblioteket.

 • Du kan selv forlenge lånetid og reservere materiale ved å logge inn med brukernavn og pinkode. Brukernavnet er nummeret på lånekortet, og har du et nasjonalt lånekort skal N foran tallene også tastes.

 • Materiale lånt fra andre bibliotek må bibliotekets ansatte forny hos eierbibliotek. Det kan derfor ta litt tid før du får beskjed om forlengelse av lån lar seg gjøre eller ikke. 

 • For sen innlevering kan medføre gebyr.

 • Tapt eller skadet materiale må erstattes.

 • Bibliotekansatte har taushetsplikt.

Lånetid:

 • Bøker, tidsskrifter, språkkurs og musikk har lånetid på 4 uker.

 • Filmer har lånetid på 1 uke, serier 2 uker.

 • Materiale som fjernlånes fra andre bibliotek har individuelle lånetider som opplyses ved utlån.

Purring, purregebyrer og erstatningskrav

 • Dersom du ikke innleverer materialet innen lånefristen kan du få tilsendt inntil 3 purringer.

 • Purringene sendes vanligvis som SMS eller epost til telefonnummeret eller epostadressen som er knyttet til ditt lånekort.

 • Ved 3. gangs purring sendes det alltid brev.

 • 1. purring er gratis, 2. purring koster kr. 40, 3.purring koster 100 (Fra 01.01.2017). Gebyret er pr. purring, ikke pr. lånte enhet. Gebyrene akkumuleres. Barns purringer er gratis.

 • Vi har kortterminal.

 • Man kan overføre penger for purringer til konto 1135 0700 147 merket "Purringer - biblioteket + navn eller lånekortnummer til personen som har fått purring". Purringene vil så bli slettet når vi får kontoutskrift.

 • Dersom materialet ikke leveres etter 3. gangs purring eller er ødelagt, sendes krav om erstatning.

 • Erstatningskravet er kr. 300 pr. enhet, unntatt tidsskrifter som er kr. 100. Erstatningskrav for materiale fjernlånt fra andre bibliotek bestemmes av eierbiblioteket. Når kravet er betalt, betales det ikke tilbake igjen. Hvis man finner det man har mistet og betalt krav på, kan man beholde det eller gi det til biblioteket.

 • Lånekortet sperres automatisk når biblioteket sender ut krav om erstatning.

 • Sperrede lånekort for voksne gir fortsatt tilgang til bibliotekslokalet utenom åpningstid, men man kan ikke låne på utlånsautomaten.

 • Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager fra biblioteket sender ut erstatningskrav til det kommer i posten.