Utbyggingsavtale Myra-Tebo til offentlig ettersyn - frist 20.03.2017

Spydeberg kommunestyret vedtok 9.2.2017 i henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 å legge forslag til utbyggingsavtale til Områdereguleringen Myra-Tebo ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Merknader kan sendes til post@spydeberg.kommune.no innen 20.3.2017.

Saksdokumenter:

Framforhandlet utbyggingsavtale Myra-Tebo.17.1.2017
Reguleringsbestemmelser Myra-Tebo
Plankart Myra-Tebo
Standarderklæring for ledninger
Avtaleområdet med fremtidig eiendomsgrenser

Saksfremlegg - utbyggingsavtale til områderegulering for Myra-Tebo

Tips en venn Skriv ut