Hjem»Arkiv2016»Kommunen vår»Familierelaterte tjenester»Folkehelse»Folkehelse»Universell utforming og tilgjengelighet

Universell utforming og tilgjengelighet

Barn og trafikktrening, Fotograf: Hjorthaug, Gunnar A., Copyright: Spydeberg kommune

Regjeringens har gjennom sin handlingsplan forsøkt å stimulere til økt tilgjengelighet gjennom universell utforming. Dette innebærer å bedre tilgjengeligheten for alle og har særlig fokus på personer med nedsatt funksjonsevne. Dette inklu­derer funksjonsnedsettelser knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpå­virkning.


I planen oppmuntres det til å samle og styrke innsatsen for økt tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder. Den er utar­beidet av Miljøverndepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet i nært samarbeid med andre berørte departementer. Handlingsplanen omfatter satsinger fordelt på 15 departementer. Miljøvern­departementet er koordinerende departement.

Miljøverndepartementets gjennomfører flere omfattende tiltak for å styrke tilgjengelighet og universell utforming innen planlegging. Det gjelder blant annet endringer i plan- og bygningsloven, endringer i forskrift om konsekvensutredninger, utarbeidelse av rikspolitiske retningslinjer og nettverk av pilotkommuner for universell utforming. Østfold fylkeskommune er blitt pilotkommune i den nasjonale dugnaden med 8 pilotfylker for økt tilgjengelighet. Kommunene vil her få anledning til å delta og bli inspirert i sin egen planlegging og aktivitet.
Tips en venn Skriv ut