Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Unionsleden

Sykkelturismen skal utvikles i Värmland og Østfold

Unionslogo

Sykkelturismen skal utvikles i Värmland og Østfold. I Interreg prosjektet «Unionsleden» etableres en sykkelled mellom Moss og Karlstad. Leden kommer til å gå gjennom et bølgende kulturlandskap og vakker natur. Leden blir i seg selv et opplevelsesbasert besøksmål i vår region sammen med andre besøksmål og severdigheter. 

 

Utvikling av sykkelturisme i regionen. 

Sykkelturisme er noe som ligger i tiden. For fremtiden ønsker vi internasjonale, nasjonale, regionale og lokale gjester velkommen til vår region. Sykkelleden er også en viktig del i satsningen med å forbedre folkehelsen til kommunens egne innbyggere. 

 

Viktige attraksjonsfaktorer. 

Felles historie og søskenkjærlighet. Sykkelleden kommer til å gå igjennom et bølgende kulturlandskap med vakre sjøer, skogsområder og pulserende småsteder. Fredsperspektivet, den åpne grensen og den unike søskenkjærligheten mellom Norge og Sverige er viktige attraksjonsfaktorer for sykkelleden. Likeså er vår felles historie en del av attraksjonskraften som skal lokke besøkende til vår del av verden. 

 

Mat,  mennesker og kulturer. 

Mat, mennesker og kultur er andre viktig elementer attraksjonskraften og utviklingen av sykkelturismen i sentrale Skandinavia. Dette er en viktig for  de som søker nye opplevelser på nye plasser. I prosjektet legger det vekt på å fremheve vår regions kvaliteter og særpreg 

 

Fakta om prosjektet

Prosjektet er et interregprojekt med støtte fra det Europeiske regionale utviklingsfondet.

Svensk prosjekteier er Årjäng kommune.

Norsk prosjekteiergare er Grensekommiteen Värmland/Østfold.

Totalbudsjett er ca. 7 millioner kroner.

Prosjekttiden er 1 juli 2016 til 31 mars 2019.

Kart over sykkelleden Unionsleden

  •