Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Ungdommens kommunestyre

Ungdommens kommunestyre

Representantene velges for 1 år. Møter i ungdommens kommunestyre avholdes første onsdag i måneden i perioden september til og med juni. Valg på nye representanter holdes i september hvert år. Møtene ledes av leder eller nestleder.

Alle valgte representanter har møteplikt. Alle møter er åpne. Ungdommens kommunestyre velger selv sin leder og nestleder. Ungdommens kommunestyre fatter vedtak innenfor eget budsjett. Sekretariatsfunksjonen ligger til kommunens administrasjon. Saker som ønskes tatt opp i ungdommens kommunestyre kan sendes til: post@spydeberg.kommune.no og merkes med Ungdommens kommunestyre.