Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Skolene i Spydeberg/Hovin skole/Two teachers

KJENNER DU NOEN SOM ER INTERESSERT I FORSKNING?

bilde av lesesenterets logo

Vi er i full gang med å ansette forskningsassistenter til den andre kartleggingsrunden. Som nevnt er det hele 65 personer som skal ansettes! Vi har fremdeles behov for flere personer, så gjerne tips videre dersom dere kjenner som noen kanskje har interesse, f.eks pensjonerte lærere eller dyktige studenter dere har hatt inne i praksis. De dere kjenner, eventuelt aktuelle kandidater må gjerne ringe meg for å høre mer om stillingen! Utlysningen finner dere på våre nettsider.

 

DATOER FOR ANDRE KARTLEGGINGSRUNDE

Som nevnt blir kartleggingen lagt i perioden uke 21 til uke 24, det vil si fra 22. mai til 16. juni. Noen helligdager vil imidlertid falle bort i perioden. Vårt besøk varer som regel mellom 2 og 4 dager, avhengig av hvor mange elever som er med i prosjektet på din skole. Totalt gjennomføres det drøyt 800 arbeidsdager på de fire ukene. Vi tar sikte på at de første skolene mottar forslag til besøksdato allerede i neste uke.

 

UTDANNINGSDIREKTORATETS KARTLEGGINGSPRØVER – VOKAL

På brukerkonferansen i januar nevnte vi at vi ville undersøke med VOKAL om vi kunne hente resultatene fra Udirs kartleggingsprøver direkte fra deres portal, istedenfor at den enkelte skole sender oss resultatene. Det ser ut til at det lar seg ordne, noe som er en stor lettelse. Dere trenger derfor ikke foreta dere noe i forhold til dette. Men, hvis du representerer en skole som ikke bruker VOKAL, er det fint om jeg kan få en snarlig tilbakemelding.

 

SPØRREUNDERSØKELSER

Først av alt: all ære til de pliktoppfyllende lærerne, som hver eneste uke besvarer vår korte spørreundersøkelse. Imponerende innsats! Det kan også se ut til at endringene vi gjorde i skjemaet etter nyttår har vært vellykket.

I mai og juni vil det imidlertid komme en del nye spørreundersøkelser, som det er nyttig at du som kontaktperson er kjent med, og det er viktig at du informerer lærerne om at de kommer. Dere vil også motta en kopi av spørreundersøkelsen – en av tilbakemeldingene i januar var at dette var noe dere savnet. Så snart vi har fastsatt datoer for utsending og svarfrist for alle undersøkelsene, sender jeg dere en oversikt.

 

PERSONNUMMER TIL ELEVENE

Til sommeren vil det bli innhentet registerdata fra SSB. Her er det naturligvis strenge prosedyrer for utlevering og håndtering av data. Det er imidlertid en håndfull elever vi fremdeles mangler personnummeret til. Luisa vil ta kontakt med de skolene hvor vi fremdeles mangler noen personnumre. Eller har du kanskje en e-post liggende som du ikke har fått svart?

 

LUISA

Vi er etter hvert mange som arbeider med Two Teachers, og Luisa er en de de fleste har hatt kontakt med. Hun har vært ved Lesesenteret ett år, og utelukkende arbeidet med Two Teachers. 18. april slutter hun, og vi ønsker henne masse lykke til med nye utfordringer!