Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Vann og avløp/Pågående prosjekter/Trykkavløp Solbergfoss

Trykkavløp Solbergfoss

Bilde av deminingen på Solbergfoss Trond Sverre Johansen

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2019 vedtok kommunestyret 12.12.2018 utbygging av trykkavløp i områdene Solbergfoss, Skårudtoppen og Stegenveien fram til Skaugs plass. 5. juni i år vedtok kommunestyret modell for utbygging, drift og finansiering.
 

Informasjonsmøte 19. juni 2019

Berørte innbyggere og grunneiere var inivitert til informasjonsmøte onsdag 19. juni, kl. 18.00, i Auditoriet på Fjellheim. Fra kommunen stilte prosjektleder Odd Strand og Synne Lømo. Rambøll og Skiptvet Digital orienterte om hhv traseer og fiber.

Presentasjon Synne Lømo
Presentasjon Odd Strand
Skiptvet Digital
Kart med traseer - per 19.6.2019
Påmeldingsskjema 15082019 PDF document ODT document