Hjem/Alle tjenester/Helse og velferd/Nedsatt funksjonsevne/Transportstøtte, ledsagerbevis og parkeringsbevis

Transportstøtte

transportstøtte

Etter retningslinjer gitt fra Fylkeskommunen :

  • skal søkere mellom 14 - 67 prioriteres
  • skal varig rullestolbrukere og blinde prioriteres
  • funksjonshemmingen må være varig
  • må funksjonshemmingen være slik at vedkommende ikke kan benytte offentlig transportmiddel
  • begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning
  • vil søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil ikke kunne godkjennes.
  • vil personer som er over 67 år med en nettoinntekt før særfradrag som ved siste likning oversteg 2-G, ikke bli tildelt transportstøtte.
  • vil personer som bor i institusjon ikke kunne tildeles transportstøtte

 

Spydeberg kommune må gjøre en streng vurdering ved tildeling.
Søkere som er tildelt transportstøtte må også søke på nytt og får tilsendt søknadsskjema fra kommunen.

Andre søkere kan laste ned søknadskjema eller fås ved henvendelse til Servicetorget i kommunehuset.

Tips en venn Skriv ut