Hjem/Alle tjenester/Helse og velferd/Nedsatt funksjonsevne/Transportstøtte, ledsagerbevis og parkeringsbevis

Transportstøtte, ledsagerbevis og parkeringsbevis

Ledsagerbevis

07.04.2016

Hva er ledsagerbevisordningen?

Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå på f.eks. kino, idrettsarrangementer, teater, konsert, i svømmehall eller å reise kollektivt. Den funksjonshemmede kan ta med seg ledsager kostnadsfritt, men betaler selv sin egen billett.

Parkeringstillatelse

07.04.2016

Det er pasientens manglende evne til å ta seg fram og tilbake til parkeringsplass som er det medisinske grunnlag for pasientens rett til parkeringstillatelse.

Transportstøtte (TT-kort / Taxi-lapper)

07.04.2016

Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflytnings- eller orienteringshemming har store vansker med å benytte vanlige kollektive transportmidler

transportstøtte

Transportstøtte

17.03.2016

Etter retningslinjer gitt fra Fylkeskommunen :

  • skal søkere mellom 14 - 67 prioriteres
  • skal varig rullestolbrukere og blinde prioriteres
  • funksjonshemmingen må være varig
  • må funksjonshemmingen være slik at vedkommende ikke kan benytte offentlig transportmiddel
  • begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning
  • vil søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil ikke kunne godkjennes.
  • vil personer som er over 67 år med en nettoinntekt før særfradrag som ved siste likning oversteg 2-G, ikke bli tildelt transportstøtte.
  • vil personer som bor i institusjon ikke kunne tildeles transportstøtte