Tilsyn på minirenseanlegg i mai

Bilde av inseksjonsbil Drifsassistansen

I mai reiser Driftsassistansen i Østfold IKS rundt for å kontrollere minirenseanlegg i kommunen (se bilde av inspeksjonsbilen, blå VW caddy). Tilsynet skjer på vegne av kommunen, som er myndighet for små renseanlegg. Målet er å undersøke om anleggene tilfredstiller utslippskravene i utslippstillatelsen, kvaliteten på service og om anlegget er plassert og driftes korrekt.

Anleggseierne har allerede gjort en betydelig investering for renere bekker og vassdrag, og tilsynet bidrar til mer optimal funksjon på anleggene.

I følge vår lokale forskrift skal boliganlegg kontrolleres annet hvert år og hytteanlegg hvert 4. år. For dette blir du belastet et årlig tilsynsgebyr, som blant annet skal dekke analyse av utløpsprøven på akkreditert lab. I 2017 ligger dette på kr. 1070. Hvis anlegget ikke er tilgjengelig for prøvetaking kommer det et oppmøtegebyr på kr. 530.

For mer informasjon, se brevet som ble sendt ut i 2011 i forkant av det første tilsynet, og rapport med resultatene fra 2015.

Husk at anlegget skal være tilgjengelig for dem som utfører tilsynet!

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål, ring tlf. 69 68 20 00, eller send e-post til post@spydeberg.kommune.no.

 

Tips en venn Skriv ut