Tilskudd til informasjonstiltak for Stortings- og sametingsvalget 2017

Søknadsfrist 14. november.

Valgdirektoratet utlyser tilskudd til informasjonstiltak for Stortings- og sametingsvalget 2017. Organisasjoner og andre aktører kan søke om tilskudd for å spre kunnskap om valg. Målet med tiltakene må være å bidra til å øke valgdeltakelse og de stemmeberettigedes kunnskap om valget.

Det er bevilget 5,2 millioner kroner, og organisasjoner og andre aktører som er registrert i enhetsregisteret/frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd. Det er et krav at tiltaket det søkes om tilskudd til er partipolitisk nøytralt. Enkeltpersoner, kommuner, fylkeskommuner og politiske partier kan ikke søke om dette tilskuddet.

Tilskuddet kan dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak, for eksempel konferanser, kampanjer, internettsider, produksjon og distribusjon av trykksaker og så videre. Tiltak rettet mot ungdom, innvandrere og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon blir prioritert.

Regjeringen har i statbudsjettet foreslått at det bevilges 5,2  millioner kroner til formålet. Valgdirektoratet tar forbehold om at Stortinget vedtar bevilgningen før tilskudd kan utbetales.

Søknadsfrist er 14. november.

Her finner du søknadsskjema og retningslinjer.

Ved spørsmål om ordningen, kontakt Valgdirektoratet:

Epost: post@valg.no

Tlf: 33 41  29 40

Tips en venn Skriv ut