Tilskudd til aktiviteter sin bidrar til bevisstgjøring blant barn og unge om vannkvalitet og vannforvaltning.

Innsjø

Tilskuddsordningen støtter formål og aktiviteter som bidrar til bevisstgjøring blant barn og unge om vannkvalitet og vannforvaltning

Vannområde Glomma sør har i sin Årsplan for 2018 vedtatt å bevilge midler til formål og aktiviteter rettet mot barn og unge for å informere og bevisstgjøre om vannforvaltning i vannområdet. Vannområdets medlemmer kan søke, fortrinnsvis lag/ organisasjoner/ foreninger som organiserer aktiviteter for barn og unge. Søknadsfrist er 31. mai. Les mer om hvordan du kan søke her. 

Tips en venn Skriv ut