Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Tilskudd og støtteordninger

Tilskudd og støtteordninger

barn med geiter

Tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

14.11.2019

Det er snart mulig å sende inn søknad om midler til tiltak i 2020 som skal bidra til å inkludere alle barn og unge, uavhengig av foreldres sosiale og økonomiske situasjon.

Skilt til Skimtefjell

Lag og foreninger som bedriver et naturvennlig friluftsliv kan søke om tilskudd fra Forum for friluftsliv.

04.09.2019

Søkandsfristen er 15. september. Se retningslinjer for tildeling her PDF document ODT document

student

Vollene legat - utdeling av legatmidler 2019

25.07.2019

Med høsten kommer studiestart og utdeling av midler fra Vollene legat. Om du har tilhørighet til Spydeberg og er under høyere utdanning oppfordrer vi deg til å søke på legatmidler. 
Søknadsfrist 15. september. 

Fotball

Husk at fristen for å melde inn anlegg det planlegges å søke om spillemidler til er 1. juni

29.05.2018

Anlegg det planlegges å søke om spillemidler til må meldes inn til Spydeberg kommune innen 1. juni.