Til kamp mot kjempespringfrø og andre svartelistede arter

De tekniske virksomhetene i Hobøl, Spydeberg og Askim kommuner og Landbrukskontoret HSA ruster seg til kamp mot kjempespringfrø og andre svartelistede arter - og vi trenger din hjelp!

   

Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) er en plante som i Norsk svarteliste er vurdert til å utgjøre høy risiko mot stedegent biologisk mangfold. Arten er i rask spredning og representerer et miljøproblem fordi den kan danne tette bestand som skygger ut andre planter. Forekomster av kjempespringfrø er registrert flere steder i Spydeberg og Hobøl, særlig i områder rundt Lyseren og langs Hyllibekken og langs Hobølelva. Det er til dels store forekomster. I tillegg kommer andre svartelistede arter som parkslirekne, kanadagullris, fagerfredløs, kjempebjørnekjeks og russekål.

For å bremse utbredelsen av svartelistede arter må kommunen (og andre offentlige instanser), grunneiere og frivillige jobbe sammen. Vi oppfordrer grunneiere, hagelag, velforeninger, interesseorganisasjoner og politikere til å ta ansvar for egne eiendommer eller bidra hos andre.

Det arrangeres derfor informasjonsmøter tirsdag 6. juni.

  • I Spydeberg: kl. 18 i Auditoriet på Fjellheim, Stasjonsgata 33, 1820 Spydeberg 
  • I Hobøl: kl. 19 på Hobøl ASVO, Hagen, 1827 Hobøl

Agenda for møtet er:

  • Hvilke arter, og hvordan kjenne dem igjen? Fokus på kjempespringfrø.

  • Hvordan gå fram for å bekjempe?

  • Ansvarsfordeling

Lørdag 24. juni legges det opp til aksjonsdag, mer informasjon om dette kommer!

Om du kan møte på informasjonsmøte eller ei, så oppfordrer vi alle å legge inn arter på nettstedet artsobservasjoner.no, da særlig svartelistede planter:

Eventuelt kan du komme innom Servicetorget i kommunen og markere forekomster du vet om i kart.

Vel møtt

Tips en venn Skriv ut