Spydeberghelsa - tema i kommunestyret

Tittelblad Norgesprofilen, Fotograf: Østfoldhelsa, Copyright: ØstfoldhelsaNorgesprofilen, innbyggerundersøkelsen om innbyggerenes syn på egen helse- og miljøtilstand var informasjonstema i Spydeberg kommunestyre tirsdag 3.februar.

"Denne kartleggingen er et eksempel på et utviklingsarbeid som gir et svært godt grunnlag for fremtidig planlegging av Spydebergsamfunnet" , kommenterte ordfører Stein Håland etter at kommunestyrerepresentantene hadde fått utdelt hver sin rapport og ha fått en gjennomgang av Spydeberg sine resultater på storskjerm.
Denne undersøkelse ble gjort som en del av det internasjonale EU-prosjektet HEPRO-(Health and social wellbeing in Baltic Sea Region) i 8 land hvor Østfold fylkeskommune hadde prosjektledelsen og Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner sto for utgivelsen av den norske rapporten Norgesprofilen.
I Spydeberg var det hele 1.046 personer mellom 16 og 85 år som svarte på undersøkelsen og fortalte om hvordan de opplever sin egen helse og miljø. Fra Østfold kommunene deltok Våler og Spydeberg.

Rådgiver Gunnar Hjorthaug var den som orienterte om Hepro-undersøkelsen med rapporten Norgesprofilen og han hadde følgende oppsummering:

 • Spydebergingene mener å ha god helse, men de har stort behov for legekontakt og andelen med svært god helse synker med årene.
 • Det er klare forskjeller i forekomst og fordeling av helse og sykdom blant menn og kvinner, hvor utdanning - arb.ledighet har betydning for utfallet.
 • Vi drikker litt mindre enn snitt i fylket, men noen drikker mer .. og menn drikker dobbelt så mye som kvinner
 • Røyking er et stort folkehelseproblem, men det er mindre populært å røyke enn før og 10% nedgang siden 1997. Kvinner røyker litt mer enn menn
 • Mange har et godt fungerende sosialt nettverk, men 4% sier de ofte er ensomme
 • De aller fleste er fornøyd med tryggheten på bostedet.
 • Kultur og fritidstilbud skårer langt under snittet
 • Noen flere er støyplaget enn i 2000
 • Arbeidslivet har en del utfordringer på medinnflytelse, kvinner størst utfordring
 • Mange sliter med langvarig ettervirkning av sykd. skader og ulykker
 • Mange regner med for sikkert at de får hjelp om de blir syke
 • Spydebergingene bruker grønnsaker og frukt, men få menn spiser dette hver dag
 • Mange er fornøyd med sin egen helsetilstand, men økt kultur/fritids-tilbud og oppmerksomheten på de grønne miljøutfordringer er fortsatt viktig
 • Flere melder ønske om å bli mer fysisk aktive, bli kvitt overvekt og tobakk
 • Politisk troverdighet en utfordring, men Spydeberg er over gj.snittet.

Undersøkelsen er delfinansiert av EU-fondet BSR INTERREG III B og Sosial og helsedirektoratet. TNS Gallup Norge sto for utsendelse og innsamling av spørreskjema og Nasjonalt folkehelseinstitutt har bistått i bearbeidelsen av datamaterialet. Fyldig dekning av Hepro-prosjektet og de forskjellige lands resultater kan leses på HEPRO sin webside.

Tips en venn Skriv ut