Spydeberghelsa i fokus på Østfoldkonferanse

Barna, Fotograf: Gunnar HjorthaugHelsetilstanden til Spydeberginger ble i går presentert av Østfoldhelsa – partnerskapet for folkehelse i Østfold på en egen helseundersøkelseskonferanse i Sarpsborg. En større egenrapportert helseundersøkelse ble gjort som en del av det internasjonale HEPRO-prosjektet (Health and social wellbeing in Baltic Sea Region).
I Spydeberg var det hele 1.046 personer mellom 16 og 85 år som svarte på undersøkelsen og fortalte om hvordan de opplever sin egen helse.

På seminaret til Østfoldhelsa i går gjennomgikk Niels Kristian Rasmussen, tidligere forskningssjef ved Nasjonalt Institutt for folkesundhed i Danmark, tall fra Spydeberg og Våler sammenlignet med funn fra flere kommuner og byer i Danmark, Polen, Estland, Litauen og Latvia.

I undersøkelsen kom det fram at ca 76 % av Spydebergingene mener å ha god helse. Dette er i snitt med de andre norske kommunene som deltok i undersøkelsen.

Fra undersøkelsesrapporten Norgesprofilen som ligger på Spydeberg kommunes webside kan vi lese om innbyggernes tilbakemelding som gir et solid inntrykk av Spydeberghelsa som også har en del utfordringer:

En del personer (ca 37 %) sliter med ettervirkning av langvarig sykdom, plager eller skade. Allergi er et problem for ca 35 %.

Kontakt med venner og bekjente hver uke eller oftere utenom de som en bor sammen med oppgis det at ca 61 % har. Like mange oppgir at de får hjelp om de trenger det i tilfelle sykdom.

Spydebergingene som har god tiltro til politikere er på 34 %, men dette er over snittet til de andre norske kommunene som er på 25 %. Kulturtilbudet er bra mener 50 %. Muligheten for å finne gode møteplasser i kommunen mener noen flere er bra 57 % og mulighet for fritidstilbud mener hele 67 % er bra. Kollektivtransporttilbudet derimot er det kun 43 % som er fornøyd med.

Spydebergmiljøet karakteriseres av 98 % som rolig og tryggt , men 15% sier at det bomiljøet er skjemmet med en del støy fra nærområdet. 2 % melder om at de har vært berørt av vold eller hærverk og her er det de yngste kvinnene som har vært mest utsatt.

Fysisk aktive på fritiden oppgir hele 73 % at de er. Daglig røyker 22 % av kvinnene i kommunen og 21 % av mennene. Hyppig høyt inntak av alkohol , mer enn en gang har drukket minst 5 enheter alkohol siste mnd 18 % menn og 14 % kvinner.

Overvekt rapporteres det om fra 41 % av mennene og fra 27 % fra kvinnene. Kvinnene rapporterer om at 30 % spiser grønnsaker daglig mot 14 % av mennene.

Enkelte er alene uten å ville det, 22 %. Svak tilknytning til nærmiljøet er det 20% som melder.

Aktiv i foreningsliv eller lignende 18 %. Benytter biblioteket 16 % menn og 25 % kvinner. Benytter kirke, moske el. lignende 5 %. Benytter idrettsanlegg 17 %.
Benytter offentlig transport 17 %.

Tallene i statistikkene bør leses som ca. tall, men vil kunne gi tendenser og vil kunne brukes til videre arbeid med å utvikle lokalsamfunnet i kommunen.
Tips en venn Skriv ut