Spydeberg kommunehus og Fjellheim er miljøsertifisert

Miljøfyrtårnsertifisering Spydeberg kommunehus, Fotograf: Bent Melleby, Copyright: Spydeberg kommuneTirsdag feiret de ansatte miljøsertifisering og St.Hans med stor miljøkake og hilsningstaler fra ordfører Stein Håland og rådmann Bente Hedum.
Et flott innrammet trykk med underskrevet sertifikat ble overrakt rådmannen av ordfører assistert av miljøansvarlig, rådgiver Gunnar Hjorthaug.


Spydeberg nr 8 på Norgestoppen
"Spydeberg har kommet flott opp og er nr 8 på rankinglista blant kommunene i Norge etter størrelse" kunne ordfører Stein Håland orientere om ved overrekkelsen. Det var barnehagene som startet opp med dette arbeidet og andre virksomheter har fulgt etter.

Mange gode miljøinvesteringer
Råmannen fortalte om gode miljøinvesteringer som var gjort med både kommunehuset og allaktivitetshuset Fjellheim som nå er sertifisert. Rådmannen nevnte i sin tale mange gode tiltak som er beskrevet i egne miljørapporter og analyser som Østfold bedriftssenter har laget sammen med de ansatte på kommunehuset og på Fjellheim:

  • De gamle teppene som samlet støv er nå fjernet fra gulvene,
  • Energigjennomgang har vært foretatt
  • Ventilasjonsanlegg er renset
  • Flere kontorer som har vært mest utsatt for sola har fått solavskjerming
  • Bedre kildesortering av avfall har resultert i færre søppelbeholdere utenfor kommunehuset
  • Alle kopimaskiner er skiftet ut med mere miljøvennlige maskiner som er mindre energikrevende, som bruker mindre papir på grunn av førstevalg på tosidig trykk og som er rimeligere å bruke.
  • Flere andre nye rutiner er innført
  • De ansatte er flinkere til å bruke kommunens kildesorteringersfraksjoner
  • HMS-systemet har fått en hovedrevisjon...m.m.

Ros til de ansatte
De ansatte med med renholdspersonalet og miljøansvarlig fikk ros for god innsats av både ordfører og rådmann.

Næringslivet utfordres
"Dette er å feie for egen dør" avsluttet rådmann Bente Hedum og fortsatte med, "Vi har mange flotte miljøvirksomheter i Spydeberg nå og snart følger resten etter. utfordringen går nå til næringslivet og resten av lokalsamfunnet som utfordres på mest mulig miljøvennlig drift. Stiftelsen Miljøfyrtårn er det som står bak sertifiseringsordningen som er en nasjonal og skreddersydd sertifiseringsordning for små- og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor.

Tips en venn Skriv ut