Hjem

Spillemidler til idrettsanlegg

Fotball

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kultursjef  gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv

Det kan søkes om tilskudd til:

Nybygg av idretts- og friluftsanlegg
Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
Nærmiljøanlegg

 

Årshjul for søknad om spillemidler:

Senest 30. juni: Lag/foreninger eller andre som ønsker å søke spillemidler kommende år, melder dette til Spydeberg kommunes postmottak eller til kultursjef

Senest 15. oktober: Frist for å søke nærmiljømidler eller spillemidler til ordinære anlegg. Søknadene sendes elektronisk. Via www.idrettsanlegg.no

Tiltaksdel i plan for idrett og friluftsliv rulleres i kommunestyret hver høst.

15. januar: Kommunens frist til å sende inn spillemiddelsøknader til fylkeskommunen.

ca 25. juni: Fylkestinget behandler innstilling til fordeling av spillemidler i Østfold.

 

Idrettsfunksjonell- og kulturfaglig forhåndsgodkjenning

Alle som skal søke spillemidler til et idrettsanlegg må ha sendt inn søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og fått denne godkjent før oppstart av byggearbeidene. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Dersom arbeidene er igangsatt før forhåndsgodkjenning foreligger er det avslagsgrunn på spillemiddelsøknaden. Søknad om forhåndsgodkjenning gjelder også kulturbygg. Her må kulturfaglig forhåndsgodkjenning foreligge før man starter byggearbeidene. Det er eier av lokalene som må søke denne godkjenningen. Søknad sendes til Spydeberg kommune.

Kommunens handlingsplan for idrett og friluftsliv

For å søke nærmiljømidler og spillemidler til ordinære anlegg, må anlegget du søker om spillemidler til, ligge inne i kommunens handlingsplan for idrett og friluftsliv. Denne handlingsplanen rulleres av kommunestyret hver høst. Ønskes et nyte anlegg inn i planen, kan dette gjøres ved den årlige rulleringen.  

Skal dere søke spillemidler, kan dere få ideer til gode anlegg her.

Dersom du skal søke spillemidler, ta kontakt med kulturkontoretslik at du kan få tildelt et anleggsnummer. Dette må søker ha for å kunne fylle ut spillemiddelsøknad. 

Tips en venn Skriv ut