Søknadsfrist hovedopptak barnehage og lokal kontantstøtte

.
Hovedopptaket for barnehageplasser i barnehagene i Spydeberg har søknadsfrist 1. mars 2017.
Det informeres spesielt om at foresatte med barn som er født til og med november 2016, har rett til barnehageplass den måneden barnet fyller 12 måneder. Søknaden må allikevel leveres innen fristen for årets hovedopptak – 1. mars 2017. For barnehageplass søkes det elektronisk gjennom vår oppvekstportal.

Samme frist – 1. mars – gjelder for å søke om lokal kommunal kontantstøtte i Spydeberg kommune.
Søknad om kontantstøtte lastes ned fra våre nettsider, fylles ut og leveres Servicetorget i Spydeberg.

Nærmere informasjon og søknadsskjemaer finner du på: www.spydeberg.kommune.no

Tips en venn Skriv ut