Hjem

Søknadsfrist hovedopptak barnehage 2019/2020

Hovedopptaket for barnehageplasser i barnehagene i Spydeberg har søknadsfrist 1. mars 2019.

Det informeres spesielt om at foresatte med barn som er født til og med november 2018, har rett til barnehageplass den måneden barnet fyller 12 måneder. Søknaden må allikevel leveres innen fristen for årets hovedopptak – 1. mars 2019. For barnehageplass søkes det elektronisk gjennom vår oppvekstportal