Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Tilskudd og støtteordninger

Søknadsfrist for kommunale kulturmidler er 15. april

Mikrofoner

 

Kommunale kulturmidler til lag og foreninger deles ut én gang i året på bakgrunn av innsendt søknad. Søknadsfristen for å søke årlige kommunale kulturmidler er 15. april. Spydeberg kommune gir økonomisk støtte til åpne foreninger, lag, institusjoner og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i Spydeberg. Ordningen omfatter ikke tilskudd til idrettsformål. Alle som driver kulturarbeid innen kommunen har adgang til å søke om støtte. Ordningen gjelder ikke kommersielle aktører. Organisasjoner som har barn og ungdom som hovedmedlemsgruppe prioriteres.    
Retningslinjene kommunale kulturmidler kan du lese her.   Det søkes om kommunal kulturstøtte på elektronisk søknadsskjema her

 

 

Tips en venn Skriv ut