Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Byggesak/Søknad om dispensasjon

Søknad om dispensasjon (unntak fra planer og bestemmelser)

Alle søknader må være i samsvar med kommuneplanen, områdets reguleringsplan og eventuelle øvrige planer. Dersom tiltaket er i strid med gjeldende plan må du søke om dispensasjon (unntak fra plan eller bestemmelser).

Her finner du Kommuneplan (2016-2028) med bestemmelser, plankart og veiledning om spredt boligbygging.

Kart og info om gjeldende plan med bestemmelser som gjelder for din eiendom finner du her: www.kommunekart.no