Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Helsestasjon og skolehelsetjeneste/Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

I skolehelsetjenesten jobber også to sosialarbeidere i grunn- og ungdomsskolen med samtaler og oppfølging. De jobber i avdeling for psykisk helse og rus.

Skolehelsetjenestens oppgaver er:

 • Samarbeid med foreldre, skoleledelse og lærere
 • Helseundersøkelse i forbindelse med skolestart (utføres på Helsestasjonen før skolestart)
 • Oppfølging og henvisning etter behov fra alle klassetrinn
 • Helsekartlegging og helseopplysning individuelt, i grupper og klasser
 • Helsekartlegging i 3. og 8. trinn med lengde- og vektmåling
 • Vaksinering
 • Tverrfaglig samarbeid med psykisk helse, barnevern, PP-tjenesten og Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP)
 • Ryggundersøkelser
 • Røykeavvenningsgruppe ved behov
 • Selvhevdelsesgrupper i 7. klasse
 • Åpen kontortid på barne- og ungdomsskole