Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Helsestasjon og skolehelsetjeneste/Skolehelsetjeneste for videregående skole

Skolehelsetjeneste for videregående skole

Skolehelsetjenesten i videregående skole i Askim vektlegger elevenes eget ansvar for egen helse.


Elevene vil i hovedsak oppsøke helsesøster selv. Noen blir henvist av lærer, en del av foreldre eller medelever. Årsaken til kontakt dreier seg om alt fra vaksiner/sprøyter, psykiske plager, spørsmål som går på prevensjon og kjønnssykdommer, graviditet, abort,  til spiseproblemer, følelsesmessige/psykiske problemer, rus m.m.

Helsesøster er med på tverrfaglig samarbeid på skolen. Hun arbeider aktivt i forhold til russen, både direkte og i samarbeid med Trygg Trafikk og politi for å forebygge ulykker, og gi russen en trygg russetid.