Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Skolene i Spydeberg/Spydeberg ungdomsskole/Skolegudstjeneste

Ang. skolegudstjeneste eller alternativt tilbud jmf. opplæringslovens § 2-3a

«Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.»

 

Å delta på gudstjeneste eller andre tradisjonelle feiringer av høytider kan være en del av dette. 

 

Skoler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Dette skal være noe annet enn en gudstjeneste, men det alternative tilbudet skal også være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og tradisjoner i Norge. Det skal være et planlagt tilbud, og skolen skal gi god informasjon til elever og foreldre om hva det alternative tilbudet er.

 

Torsdag 20.12.18 kl.11.30 går de som skal i gudstjenesten med sine lærere til Spydeberg kirke, de som ikke deltar i skolegudstjenesten, blir igjen på skolen sammen med lærer. De vil bruke tiden med å ordne til avslutningen for skolen fredag 21.12.18.

 

Elever som er fylt 15 år bestemmer selv hva de vil delta på. Foreldre bestemmer for elever som er under 15 år. Foreldre kan la barnet bestemme selv hvis de mener at barnet er gammelt nok og modent nok til å kunne ta ansvar for egne valg. Dette gjøres via mobilskole.