Siste frist for å besvare innbyggerundersøkelsen

Nå er det siste innspurt og frist til å besvare innbyggerundersøkelsen. For de som har anledning, vil vi gjerne at de sender inn sine svar innen fredag den 30. mars. Da rekker vi å få dine synspunkt på de kommunale tjenester  innen fristen for denne gangs tilbakerapportering.
Tips en venn Skriv ut