Sikring av barn i bil.

Barn i bil, Fotograf: Statens vegvesen
I følge norsk lov skal alle som sitter i bilen, være sikret med belter eller med godkjent tilleggsutstyr. Det er bilførerens ansvar å sikre barn som er under 15 år. Det er påbudt å bruke godkjent barnesikringsutstyr til barnet er 135 cm høyt.

Ved kollisjon eller kraftig oppbremsing vil et usikret barn bli kastet rundt i bilen, eller ut av den, med alvorlig skade eller døden til følge. Dette kan skje selv i lave hastigheter. Sørg derfor for å alltid sikre barna i utstyr som er godkjent og montert etter produsentens anvisninger.

Godkjenning

Se etter tallkombinasjonen 04 44 eller 03 44 når du skal kjøpe sikringsutstyr til barn i bil. Da vet du at utstyret tilfredsstiller gjeldende godkjenningsnorm som er ECE R44-03 og R44-04. Alt utstyr i salg og utleie må være godkjent etter denne normen. Godkjenningsmerket skal angi hvilken vektklasse utstyret gjelder for. "Universal" betyr at utstyret kan brukes i alle biler.

Les mer her

Tips en venn Skriv ut