Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/SFO

Skolefritidsordning i Spydeberg kommune

Illustrasjon SFO

SFO HAR PLANDAG 15. november 2019!

 

 

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. SFO eies og drives av Spydeberg kommune. SFO drives i henhold til nasjonale lover og forskrifter, kommunale vedtekter og planer for den enkelte SFO. SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

SFO året starter 1.august

Morgentilbud: 07.00 – 08.00

Etter skoletid til kl. 17.00

Skolefritidsordningen har åpent hele året, bortsett fra de 2 siste hele ukene av juli.. I tillegg har ordningen stengt 5 planleggingsdager, julaften, romjula, nyttårsaften samt påskeuka.
I skolens ferier har SFO åpent hele dagen fra kl. 7.00 – 17.00.

For nærmere orientering, ta kontakt med:

Hovin skole: 
Rektor Helge Ørnø, telefon 69 68 22 22
Ass.daglig leder SFO Gunn Helle telefon 906 43 467
Mail-adresse: gunn.helle@spydeberg.kommune.no 
Hovin skole, Lyserenveien 4, 1820 Spydeberg

Spydeberg skole :
Rektor Ole Morten Grindahl, telefon 69 68 22 71
Daglig leder SFO, Synøve Vestli  tlf. 90 26 61 99
Mail-adresse: synove.vestli@spydeberg.kommune.no 
Spydeberg skole SFO, Heliveien 241, 1820 Spydeberg

Elektronisk søknadskjema finner du øverst på siden her.

Søknadsfrist er 1.april. Alle som søker, og har rett til plass, får tilbud om SFO. Plassen stilles til disposisjon fra opptaksdato og ut 4. klasse om foresatte ikke selv melder om endring/oppsigelse av plassen.