Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Vann og avløp/Pågående prosjekter/Sanering VA Mailund-Glendeveien-Furustien

Sanering VA Mailund-Glendeveien-Furustien

Informasjon til berørte om nye vann- og avløpsledninger i området Mailund/Furustien/Glendeveien. Se vedlagte dokumenter.