Samtlige kommunale virksomheter i Spydeberg skal miljøsertifiseres

Rådmann Bente Hedum, Fotograf: Gunnar A. HjorthaugKommunestyret i Spydeberg har bestemt at alle kommunale virksomheter skal bli Miljøfyrtårn-sertifisert innen utgangen perioden 2007- 2011.

Rådmann Bente Hedum forteller at det hvert år settes av midler til en miljøgjennomgang for virksomhetene og at dette er med på å gjøre virksomhetene mer miljøvennlige og trivelige. Miljøfyrtårnkonseptet er med på å få fram gode forbedringer noe på klimatiltak, kildesortering og energiforbruk.
I Spydeberg er det nå miljøsertifisert alle de 6 ordinære barnehagene, sykehjemmet og en barneskole. Det arbeides nå med Kommunehuset og ”kulturhuset”, Fjellheim.

Spydeberg har grønn profil og visjon: ”Miljøkommunen Spydeberg”. Det har vært en klar politisk vilje til å satse på miljø i vår nye kommuneplan som ble vedtatt i august 2007, fortsetter Hedum. I denne planen legges det opp til etablering av gang- og sykkelvei, avsetting av ”grønne områder ” i sentrum, avløpskrav til hytteeiere, fjernvarme og ny klimaplan for kommunen.
Tips en venn Skriv ut