Sammen om Spydeberg

Frivillighet, Fotograf: NN
I Spydeberg kommune er det et prioritert ønske å få til et samarbeide mellom frivillige bidragsytere og kommunen.
Hvordan kommune og frivillige samhandler slik at man utnytter hverandres ressurser best mulig, er viktig i arbeidet med lokalsamfunnsutvikling. Vi er opptatt av å ha ryddige forhold når frivillige og kommunale tjenester samarbeider. Hvordan kan vi bytte tjenester med hverandre? Hvordan kan vi bidra? Hvordan kan vi fjerne byråkratiske hindre som hemmer samhandling? Hvordan kan vi i felleskap jobbe sammen for et bedre Spydeberg?

Kirsten Koht kommer til Spydeberg onsdag 14.11.07. Hun vil fortelle hvordan Bærum kommune har jobbet med frivillighetsarbeid.

Spydeberg kommune ønsker dere hjertelig velkommen til en aften hvor frivillighet og samhandling settes i fokus. Ta med deg alle du kjenner som kan ha interesse av dette temaet og møt opp på Hovin skole onsdag 14.11 kl 18.30.

Les mere her.

Tips en venn Skriv ut