Hjem/Kommunen vår/Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Egenberedskap

Samfunnssikkerhet og beredskap i Spydeberg kommune

08.11.2018

Kommunen er et av fundamentene i det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Gjennom omfattende risiko- og sårbarhetsanalyser har kommunen dannet seg et godt bilde av hvilke hendelser kommunen kan utsettes for, samt hvor store konsekvenser dette vil kunne ha for lokalsamfunnet vårt. Det er svært viktig at Spydeberg kommune har evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner, og ivareta innbyggernes liv, helse og grunnleggende behov, hvis en alvorlig hendelse skulle oppstå.

telefoner

Om SMS-varsling

08.11.2018

Spydeberg kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.