Hjem/Alle tjenester/Helse og velferd/Rus og psykisk helsearbeid

Rus og psykisk helsearbeid

Avdeling for Rus og Psykisk helsearbeid

05.04.2016

I Spydeberg skal alle henvendelser, spørsmål, veiledning og søknader om tjenesten innen rus- og psykisk helse rettes til Tildelingsenheten. Dette gjelder også ved klage på vedtak