Rik på ideer – fattig på kroner?

Er du en av dem som har et spennende prosjekt på gang, men som kanskje ikke har penger til å finansiere det? Det finnes flere stiftelser og fond som kan hjelpe deg. For Hovin skole var dette løsningen når de ville ha ny skateboardrampe.

Pengene til skateboardrampen kommer fra Sparebankstiftelsen DnB Nor. Stiftelsen støtter allmennyttige prosjekter som engasjerer og skaper aktivitet, og gjerne der søkeren selv vil stille med dugnadsinnsats.

I år ble det delt ut 100 millioner kroner, som blant annet gikk til skateboardramper over hele landet. Det gis gaver i hele landet, men i følge vedtektene skal det ved tildelinger av gaver tas rimelig hensyn til hvor i landet midlene til fondet opprinnelig kommer fra, som er Østlandsområdet.

De neste temaene for aktivitetsmidler er knyttet til natur og kultur. For formålet "Ut i naturen" støttes langsiktige tiltak rettet mot arenaer for aktivt friluftsliv både i skog og mark, fjell, sjø og land, så vel som i nærmiljøet. Formålet "Stolthet og tradisjoner" retter seg inn mot bevaring og utvikling av tradisjoner og flerkulturell aktivitet i samfunnet.

Hvem som helst kan søke. Søknadsfrist for 2008 er 15. februar, og søknadsskjema og kriterier finnes på www.sparebankstiftelsen.no.

Tips en venn Skriv ut