Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Sentrale planer og dokumenter/Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner utarbeides på bakgrunn av arealdelen i kommuneplanen. Denne beskriver hvor større bygge- og anleggsarbeider kan skje. Reguleringsplaner styrer bruk og vern av arealer innen kommunen.

 

Planlegginger styres av reglene i Plan- og bygningsloven.
Reguleringsplaner behandles av Utvalg for miljø og teknikk og vedtas av Kommunestyret med endelig virkning dersom det ikke foreligger innsigelse til planen (fra fylkeskommune, nabokommune eller berørt statlig fagmyndighet).
Endelig vedtatt reguleringsplan er bindende for all arealbruk, fradeling, samt bygge- og anleggsvirksomhet innenfor planområdet.
Det er kommunen som er planmyndighet.

Tips en venn Skriv ut