Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Råd for flyktninger og integrering

Råd for flyktninger og integrering

Innkallinger og protokoller publiseres for publikum på Spydeberg Innsyn

 

Reglement for rådet

Medlemmer Varamedlemmer i rekkefølge:
Lillian Våje, leder,  KrF 1. Silje Fjeldbråten, Sp
Sondre Bergersen, Sp 2. Tiril Pharo, MDG
Liv Karlsen, Frp 3. Arild Johnsen, FrP
Mohamad Imad Daraaj Personlig vara: Riyad A. Aljarad
Tesfabrhan Kibrekdusan Kidane