Hjem/Kommunen vår/Priser og gebyrer

Priser på tjenester

Spydeberg kommune har et omfattende tjenestetilbud som kommunestyret har fastsatt egne priser for. Budsjettet for 2019 ble vedtatt av kommunestyret i møte 12.12.2018.