Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/PP-tjenesten

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Hobøl, Skiptvet og Spydeberg

PP-tjenestens oppgaver er bl.a. å bistå foreldre, barnehage og skole i arbeidet med å tilrettelegge opplæringen for barn, ungdom og voksne med særskilte behov.

Ta kontakt med barnehagen eller skolen dersom du som forelder tror at barnet ditt trenger tilrettelegging i barnehage eller skolehverdagen.
Dersom barnet ditt ikke går i barnehage ta direkte kontakt med oss. 

Målgruppe

PP-tjenesten er en hjelpetjeneste for barn og ungdom i alderen 0 - 16 år.
PP-tjenesten kan også være sakkyndig for voksne som vil ha behov for spesialundervisning. 

 

Henvisning

Henvisning til PP-tjenesten skjer skriftlig. Henvisningsskjema må fylles ut i papirversjon og sendes pr post. 

Se ellers vår Rutinebeskrivelse for nærmere info. 

 

Dokumenter

Drøftingsskjema PDF document ODT document - til bruk for barnehagene når de melder inn saker til drøftingsmøter

Henvisningsskjema

Pedagogisk rapport for barnehagen   -rapport og TRAS-kartleggingen skal ikke være eldre enn 6 uker. 

Plan for den Spesialpedagogiske hjelpen PDF document ODT document - til bruk for barnehagen

Pedagogisk rapport for skolen PDF document ODT document             - rapporten kan ikke være eldre enn 3 mnd.

Kontaktinformasjon til PP-tjenesten:

 Postadresse:  Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg
 Besøksadresse:  Griniveien 14, 1820 Spydeberg
 Email:  ppt@spydeberg.kommune.no
 Telefon:  6968 2000
   

Tirsdager mellom kl. 09:00 og 12:00 svarer ikke PP-tjenesten på telefon pga interne møter.

Ansatte:

Leder

Ane-Lene Gran

ane-lene.gran@spydeberg.kommune.no

458  70811  

Konsulent/

IKT-ansvarlig

Hilde B. Johansen Ertnes

hilde.ertnes@spydeberg.kommune.no

400 22176

Ped.psyk.rådgiver Elin Heggdal elin.heggdal@spydeberg.kommune.no  
Ped.psyk.rådgiver Randi Søimer randi.soimer@spydeberg.kommune.no  
Ped.psyk.rådgiver Johanna Persson johanna.persson@spydeberg.kommune.no  
Ped.psyk.rådgiver Lise Sofie Bergqvist lise.sofie.bergqvist@spydeberg.kommune.no  
Ped.psyk.rådgiver Anja Louise Bredal Anja.louise.bredal@spydeberg.kommune.no  

 

 

Tips en venn Skriv ut