Hjem»Alle tjenester»Oppvekst og utdanning»PP-tjenesten

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Hobøl, Skiptvet og Spydeberg

PP-tjenestens oppgaver er bl.a. å bistå foreldre, barnehage og skole i arbeidet med å tilrettelegge opplæringen for barn, ungdom og voksne med særskilte behov.

Ta kontakt med barnehagen eller skolen dersom du som forelder tror at barnet ditt trenger tilrettelegging i barnehage eller skolehverdagen.
Dersom barnet ditt ikke går i barnehage ta direkte kontakt med oss. 

 

Målgruppe

PP-tjenesten er en hjelpetjeneste for barn og ungdom i alderen 0 - 16 år.
PP-tjenesten kan også være sakkyndig for voksne som vil ha behov for spesialundervisning. 

 

Henvisning

Henvisning til PP-tjenesten skjer skriftlig. Henvisningsskjema må fylles ut i papirversjon og sendes pr post. 

Se ellers vår Rutinebeskrivelse for nærmere info. 

Tirsdager mellom kl. 09:00 og 12:00 svarer ikke PP-tjenesten på telefon pga interne møter.

 

Dokumenter

Henvisningsskjema
Pedagogisk rapport 
Plan for lese- og skriveopplæringen 1. klasse
Plan for lese- og skriveopplæringen 2. klasse
Plan for lese- og skriveopplæringen 3. klasse
Plan for den videre lese- og skriveopplæringen 4. - 7. klasse

 

Kontaktinformasjon til PP-tjenesten:

 Postadresse:  Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg
 Besøksadresse:  Griniveien 14, 1820 Spydeberg
 Email:  ppt@spydeberg.kommune.no
 Telefon:  6968 2250
 Telefax:  6968 2251

 

 


 Ansatte:

Leder Ane-Lene Gran ane-lene.gran@spydeberg.kommune.no
IKT-ansvarlig Hilde B. Johansen Ertnes hilde.ertnes@spydeberg.kommune.no
Ped.psyk.rådgiver Elin Heggdal elin.heggdal@spydeberg.kommune.no
Ped.psyk.rådgiver Johanna Persson johanna.persson@spydeberg.kommune.no
Ped.psyk.rådgiver Randi Søimer Bjørkedal randi.soimer.bjorkedal@spydeberg.kommune.no
Ped.psyk.rådgiver Lise Sofie Bergqvist lise.sofie.bergqvist@spydeberg.kommune.no
Ped.psyk.rådgiver Siv Thorvaldsen siv.thorvaldsen@spydeberg.kommune.no
Ped.psyk.rådgiver Anja Louise Bredal anja.louise.bredal@spydeberg.kommune.no

 

 

Tips en venn Skriv ut