Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/PP-tjenesten

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Hobøl, Skiptvet og Spydeberg

Fra 01.12.17 har PP-tjenesten nye telefonnummer. Nytt hovednummer er: 6968 2000.

Hver saksbehandler har nye telefonnummer. Mer info under Ansatte.

PP-tjenestens oppgaver er bl.a. å bistå foreldre, barnehage og skole i arbeidet med å tilrettelegge opplæringen for barn, ungdom og voksne med særskilte behov.

Ta kontakt med barnehagen eller skolen dersom du som forelder tror at barnet ditt trenger tilrettelegging i barnehage eller skolehverdagen.
Dersom barnet ditt ikke går i barnehage ta direkte kontakt med oss. 

Målgruppe

PP-tjenesten er en hjelpetjeneste for barn og ungdom i alderen 0 - 16 år.
PP-tjenesten kan også være sakkyndig for voksne som vil ha behov for spesialundervisning. 

 

Henvisning

Henvisning til PP-tjenesten skjer skriftlig. Henvisningsskjema må fylles ut i papirversjon og sendes pr post. 

Se ellers vår Rutinebeskrivelse for nærmere info. 

 

Dokumenter

Henvisningsskjema
Pedagogisk rapport   Pedagogisk rapport kan ikke være eldre enn tre måneder gammel. 
 

Kontaktinformasjon til PP-tjenesten:

 Postadresse:  Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg
 Besøksadresse:  Griniveien 14, 1820 Spydeberg
 Email:  ppt@spydeberg.kommune.no
 Telefon:  6968 2000
   

Tirsdager mellom kl. 09:00 og 12:00 svarer ikke PP-tjenesten på telefon pga interne møter.

Ansatte:

Leder Ane-Lene Gran ane-lene.gran@spydeberg.kommune.no 458 70811
IKT-ansvarlig Hilde B. Johansen Ertnes hilde.ertnes@spydeberg.kommune.no 400 22176
Ped.psyk.rådgiver Elin Heggdal elin.heggdal@spydeberg.kommune.no 400 22170
Ped.psyk.rådgiver Randi Søimer randi.søimer.bjorkedal@spydeberg.kommune.no 400 22171
Ped.psyk.rådgiver Johanna Persson johanna.persson@spydeberg.kommune.no 400 22172
Ped.psyk.rådgiver Lise Sofie Bergqvist lise.sofie.bergqvist@spydeberg.kommune.no 400 22173
Ped.psyk.rådgiver  Siv Thorvaldsen siv.thorvaldsen@spydeberg.kommune.no 400 22174
Ped.psyk.rådgiver Anja Louise Bredal Anja.louise.bredal@spydeberg.kommune.no 400 22175
 

 

 

Tips en venn Skriv ut