Planprogram - Kommunedelplan for sentrum 2010 - 2021

Planer, Fotograf: Situasjonsbilde Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret 16. juni. Det var enighet om at kommunen måtte få lengre tid på planarbeidet for blant annet å sikre medvirkning og en god prosess. Planprogrammet kan du se her.

Det vil bli arrangert åpne møter utover høsten med eksterne foredragsholdere og ulike temaer relatert til stedsutvikling. Det er sendt invitasjon til arbeidsgrupper som skal fordype seg i temaene sentrumsutvikling og grøntstruktur, samt en egen arbeidsgruppe bestående av barn og unge. Det vil også bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal bistå i et framtidsstudie, der en tenkt utvikling av tettstedene Knapstad og Spydeberg sentrum er tema. Medlemmene i arbeidsgruppene vil bli kunngjort på nettsidene i løpet av august.

Send gjerne en mail om du har synspunkter eller spørsmål til de som arbeider med planen. post@spydeberg.kommune.no. I juli er det ferietid, men henvendelser vil bli besvart så snart som mulig.

Det oppfordres til å følge med på kommunens hjemmesider.

Tips en venn Skriv ut