Hjem»Alle tjenester»Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

Innmelding til 1. klasse for barn som er født i 2011, bosatt i Spydeberg kommune - skoleåret 2017/2018

20. oktober 2016

Vedtak om skolefordeling gjøres i midten av januar og sendes fortløpende til foresatte via Altinn.

Ved spørsmål om skolefordelingen henvend aktuell skoles rektor.

 

De som ikke har meldt inn sine barn født i 2011, kan gjøre det her: https://kommune24-7.no/0123/bruker?retur=%2f0123%2f0123_701465&shortname=0123_701465

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

17. oktober 2016

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt i Kommunestyret den 10. mars 2016, - jfr. sak 17/2016. Målsettingen med planen er å forebygge at vold finner sted, at de som blir utsatt for vold skal få riktig hjelp til riktig tid og på en enkel måte få oversikt over - og kontakt med hjelpetilbudene, informasjon om behandlingstilbud og bistand til mestring. Planen inneholder også en oversikt over tiltak som må settes inn for at målsettingene skal nås. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.pdf