Hjem»Alle tjenester»Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

Skolestart skoleåret 2017/2018

27. juni 2017

Første skoledag etter sommerferien for alle skolene i Spydeberg: mandag 21. august 2017.

Hovin skole:
2. – 7. trinn starter kl 08:10.
1. trinn starter kl 09:00.

Spydeberg skole:
Alle trinnene starter kl 08:10.

Spydeberg ungdomsskole:
Alle trinn starter kl. 08:15.

Sjumilssteget

21. mars 2017

Sjumilssteget er utviklet for å bedre og sikre kommunenes tilbud til barn og unge. Spydeberg kommune deltar i Sjumilssteget, som er et prosjekt i regi av Fylkesmannen.
Målsettingen for Sjumilssteget i Østfold er at alle barn og unge skal ha det bra og bli sett, hørt og ivaretatt.
Her finner du informasjon om prosjektet og mailadressen til sjumilssteget i Spydeberg om det er noe du lurer på eller har lyst til å informere om.

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

17. oktober 2016

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt i Kommunestyret den 10. mars 2016, - jfr. sak 17/2016. Målsettingen med planen er å forebygge at vold finner sted, at de som blir utsatt for vold skal få riktig hjelp til riktig tid og på en enkel måte få oversikt over - og kontakt med hjelpetilbudene, informasjon om behandlingstilbud og bistand til mestring. Planen inneholder også en oversikt over tiltak som må settes inn for at målsettingene skal nås. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.pdf